KEZDŐLAP

SHARE - INTERNATIONAL

VILÁGTANÍTÓ

KÉZLENYOMAT - MAITREYA

A MESTER SZAVAI

AZ IDŐK JELEI

TRANSZMISSZIÓS MEDITÁCIÓ

A NAGY FELHÍVÁS

KÖNYVEK 

ELŐADÁSOK

LINKEK

MEGJELENÉS-MEGRENDELÉS


 

A világ tanítójának szerepe

 

Minden világvallásnak része az a hit, hogy egy nagy tanító fog megjelenni a Földön. A keresztények Krisztus visszatérését várják, a zsidók a Messiást, a mohamedánok Mahdi imámot, a hinduk Krisna reinkarnációját, a buddhisták Maitreya Buddhát.

Az ezoterikus hagyományban ezek a nevek ugyanazt az individuumot jelentik: Maitreyát, a világ tanítóját, a Mesterek Szellemi Hierarchiájának vezetőjét, akinek eljövetele közvetlenül előttünk áll.


[Maitreya Nairobiban 1988.06.11-én.]

Maitreya szellemi tana

Nem azért jött, hogy új vallást alapítson vagy hívőket gyűjtsön maga köré, hanem azért, hogy megtanítsa az embereket az „önmegvalósítás művészetére”. Szerinte ennek kiindulópontja, hogy az ember igyekszik tiszta szívvel őszintén gondolkozni, és belső lelki nyugalmát megőrizni és árasztani.

Maitreya társadalmi elkötelezettsége megmutatkozik a számára elsőbbséget élvező témákban: elegendő és egészséges táplálkozás, megfelelő életkörülmények mindenki számára, alapvető jog az egészségügyi ellátásra és az oktatásra. Társadalmi vezérelve egyszerűen fogalmazható:

„Osszatok meg mindent, és így mentitek meg a világot!”

Maitreya meg van győződve arról, hogy megfogadjuk a tanácsait, és a béke, valamint a jóakarat új korszakának küszöbén állunk.

Benjamin Creme, egy brit művész, aki már régóta foglalkozik az időtlen bölcsesség tanaival, 1959-ben érzékelte először a Bölcsesség Mesterének telepatikus üzenetét, napjainkra a legfontosabb információs forrássá vált Maitreyáról, előadásokat tart egész Európában, Észak-Amerikában és a csendes-óceáni térségben. Ö adja ki a Share International folyóiratot, amelyet több mint hetven országban olvasnak.

„A feladatom abban áll, hogy létrehozzam az első kapcsolatot a nyilvánossággal, és segítsek abban, hogy kialakuljon a remény és a várakozás légköre, mert Maitreya csak ekkor jelenhet meg anélkül, hogy megsértené a szabad akarat elvét” - mondja Creme.


KRONOLÓGIAI ÁTTEKINTÉS
 1982 május 14.
Benjamin Creme egy Los Angeles-i sajtókonferencián bejelentette, hogy Maitreya az ázsiai közösségben él Londonban, és arra kérte a médiát, hívják meg Maitreyát, hogy bemutatkozhasson a nyilvánosság előtt. A média azonban nem reagált a kérésére.
 1987 augusztus
Creme bejelentette: „A következő 3-4 hónapban Maitreya fokozottan azon fog dolgozni, hogy a nemzetközi kapcsolatokban áttörést érjen el.”
Alig egy hónappal később megtörtént az áttörés az amerikai-szovjet csúcstalálkozóval, majd decemberben a leszerelési megállapodás aláírásával, melynek létrejöttét azelőtt senki nem tartotta lehetségesnek.
 1988. június 11.
Maitreya csodálatos módon megjelent 6000 ember előtt egy szabadtéri csoportos imádkozáson Nairobiban, Kenyában. Hirtelen „a semmiből” megjelenve helyi nyelven szólt a többezres tömeghez, akik azonnal felismerték benne Krisztust. Az eseményről szóló tudósítások, fényképek az egész világon közvetítésre kerültek a CNN, Kenya Times és más nemzetközi médiák által. Azóta Maitreya hasonló módon jelent meg sok helyen a világban, különféle vallási irányzatok nagyobb rendezvényein.
 1988-1993
A Share International Maitreya egy közeli londoni munkatársán keresztül olyan cikkeket kapott kézhez, melyek Maitreya tanait, mutatják be és előre jelzik azokat a fejleményeket a világban, melyek az ok-okozat törvénye alapján várhatóak. Ezeket a cikkeket sajtóközlemények formájában a nemzetközi médiának is eljuttatták. Azok az események, melyek jelenleg a világban történnek, eddig Maitreya elképzeléseit igazolják. Már 1988-ban előre látta Nelson Mandela szabadon bocsátását, és a Dél-Afrikában végbemenő enyhülési folyamatokat. Ugyanabban az évben bejelentette, hogy Thatcher Asszony, aki ebben az időben még hatalmának csúcsán állt, vissza fog lépni.
Arra is rámutatott, hogy a kormányoknak mindenütt szabad teret kellene engedniük a nép hangjának, mely kijelentés leginkább Kelet-Európában, illetve a Szovjetunió összeomlása által nyert igazolást. Ezen felül előre megjósolta az Irak és Irán közötti fegyverszünetet, az idegen csapatok Angolából történő kivonulását, a gerillák és a kormányok közötti megbékélésre irányuló globális tendenciákat, az 1988-as örmény, valamint az 1989-es kaliforniai és kínai földrengéseket, a libanoni békét.
1988.
A berlini fal leomlása
Maitreya már 1988 júniusában előre jelzett egy világméretű tőzsdeösszeomlást, mely Japánban kezdődne. 1989-ben a japán tőzsdeindex 40%-ot veszített értékéből, és a válság következő években elérte Kelet-Európát, az ázsiai tigrisállamokat, a Szovjetuniót és Argentínát is. 2008-ban a pénzügyi válság az Amerikai Egyesült Államok gazdaságára mért súlyos csapást, melynek következményei az egész világon érezhetőek voltak.
 1988 - napjainkig
Sokasodnak a csodákról szóló beszámolók világszerte: könnyező és vérző Mária és Jézus szobrok, az ablakokon látható fénykeresztek, a gyümölcsökön és zöldségeken feltűnő szakrális feliratok, az épületeken kirajzolódó fényminták és „angyalokkal” való találkozások. Ezeken a jelenségeken keresztül Maitreya és néhány Mester nyilvánul meg, ezzel jelezve az Ő érkezését.

2013.08.28.
Dijon, Franciaország
 1990. április 21-22.
Londonban egy hétvégi konferencián Maitreya meghívására körülbelül 200 nemzetközi szinten is meghatározó személyiség találkozott, akik a politika, gazdaság, tudomány, vallás és újságírás területéről érkeztek. Sokan közülük ígéretet tettek arra, hogy támogatják Maitreya prioritásainak megvalósítását.
 1991-1996
Tlacotéban (Mexikó), Nordenauban (Németország), Nadanában (India), Kínában és Yankalillában (Ausztrália) Maitreya által energiával feltöltött gyógyító hatású forrásokat találtak, melyek azóta látogatók tömegeit vonzzák. Egyszer majd 777 ilyen forrás lesz, amelyeket az emberek fokozatosan fognak felfedezni.
 1995. szeptember-október
Az emberek szemtanúi voltak világszerte annak, ahogy hindu istenszobrok a számukra odakészített áldozati tejet elfogyasztják. Maitreya ennek a csodának a segítségével kívánja a remény és várakozás általános légkörét megteremteni, mely lehetővé teszi tanítóként való megjelenését az egész emberiség előtt.
 2001 augusztus
Barcelonában, egy fürdőszobatükrön megjelent Maitreya kezének lenyomata. A kéz képe, melyet a Share International 2001 októberében nyilvánosságra hozott, egy olyan eszköz, mellyel az emberek előhívhatják Maitreya energiáit, és gyógyító erejét vagy segítségét kérhetik. Ő ugyanis azt mondja:

„Ráhagyatkozhattok a segítségemre, csak kérnetek kell azt.”

 2010 január

Benjamin Creme bejelentette, hogy az amerikai televízióban látható volt Maitreya első nyilvános interjúja. 2013 decemberéig több mint száz televíziós interjút adott az Egyesült Államokban és Mexikóban, Brazíliában, valamint Oroszországban. Benjamin Creme azt mondja:
„Amikor Maitreya a nyilvánosság elé lép, eleinte nem a Maitreya nevet fogja használni. Teljesen hétköznapi, ám rendkívül figyelemreméltó emberként fog fellépni a televízióban, és a világ helyzetéről alkotott, nagyon pontos elemzései révén egyre ismertebbé válik – először az amerikai kontinensen, majd Japánban és más országokban világszerte. Egy olyan embert keressetek, aki igazságosságot és szabadságot követel az egész világnak. Ha elég sok embert késztet cselekvésre az, amit mond, Maitreya enged a kérésnek, és az egész világon bemutatja majd tanait.”

 

 
A Share International nyomtatott vagy elektronikus formában megjelentetett,
valamint honlapján található tartalmainak újraközléséhez kifejezett írásbeli engedély szükséges.
Az erre vonatkozó kéréseket általában nem szoktuk visszautasítani.
Kérjük, forrásként tüntessék fel: © Share International

További információ: info@share-international.hu (+36) 20 / 511-3681

keywords: Krisztus, Jézus, Mester, Share International , Megosztás, Maitreya, Buddha, Messiás, Imam Mahdi, Kuthumi, Koot Hoomi, Morya, Blavatsky, Bailey, Benjamin Creme, Spiritualitás, Szeretet, Ezoterikus, Új korszak