KEZDŐLAP

SHARE - INTERNATIONAL

VILÁGTANÍTÓ

KÉZLENYOMAT - MAITREYA

A MESTER SZAVAI

AZ IDŐK JELEI

TRANSZMISSZIÓS MEDITÁCIÓ

A NAGY FELHÍVÁS

KÖNYVEK 

ELŐADÁSOK

LINKEK

MEGJELENÉS-MEGRENDELÉS


 

A Mester szavai

 

A testvériség az ember alapvető jellemvonása

A Mestertől — Benjamin Creme által
Üzenet 2011-ből, aktualitása ma is érvényes.

"Az emberiség, mint egység, még mindig a fejlődés útját járja, és ez az út a tudatosság evolúciója. Ehhez az együttes továbbhaladáshoz minden népfaj a maga sajátosságával járul hozzá. Az újraszületések egymást követő folyamatai biztosítják, hogy idővel minden ember egy korszaknak a már elért tudatát magáévá tudja tenni. Ha az emberiség csak ennek a fejlődési folyamatnak a komplexitását felismerné, megszűnhetne a népek közötti ellenszenv, és a mai idők oly erős rasszista beállítottsága. Megértenék, hogy igazában mindenki testvér, akik közösen az önfelismerés végtelenül hosszú útját járják.

De ha már, mint a ti idősebb testvéreitek, mi is egyre inkább részt fogunk venni a mindennapi életetekben, észre fogjátok venni, hogy az összetartozás tudata jelentős fontosságú, az emberi kapcsolatok megértéséhez. Hisz az emberiség mint „család”, alkotja az élet alapját. Ez az a bázis, amin keresztül tanuljuk mi is az együttműködést, úgy az egyesek, mint az együttesség kiformálódását. "

A Mester a bölcsesség mesterei hierarchiájának egy idősebb tagja. Neve bizonyos okok miatt még nem hozható nyilvánosságra, csak annyi, hogy ezoterikus körökben valószínűleg jól ismert. Benjamin Creme állandó telepatikus kapcsolatban áll vele, és a Mester cikkeit diktálás útján kapja meg.

 

2016. január/február
2016. március
2016. április
2016. május
2016. június
A Share International nyomtatott vagy elektronikus formában megjelentetett,
valamint honlapján található tartalmainak újraközléséhez kifejezett írásbeli engedély szükséges.
Az erre vonatkozó kéréseket általában nem szoktuk visszautasítani.
Kérjük, forrásként tüntessék fel: © Share International

További információ: info@share-international.hu (+36) 20 / 511-3681

keywords: Krisztus, Jézus, Mester, Share International , Megosztás, Maitreya, Buddha, Messiás, Imam Mahdi, Kuthumi, Koot Hoomi, Morya, Blavatsky, Bailey, Benjamin Creme, Spiritualitás, Szeretet, Ezoterikus, Új korszak