KEZDŐLAP

SHARE - INTERNATIONAL

VILÁGTANÍTÓ

KÉZLENYOMAT - MAITREYA

A MESTER SZAVAI

AZ IDŐK JELEI

TRANSZMISSZIÓS MEDITÁCIÓ

A NAGY FELHÍVÁS

KÖNYVEK 

ELŐADÁSOK

LINKEK

MEGJELENÉS-MEGRENDELÉS


 

A Mester szavai

 

A különbségtétel kardja

Kivonat a SHARE International magazin 2014. októberi számából
A Mestertől — Benjamin Creme által
2014. szeptember 6.


"Sok ember azt hiszi, hogy Maitreya világban való jelenléte ellenére is minden csak még fenyegetőbbé és bizonytalanabbá válik, mint eddig. Azon tűnődnek, mit tesz tulajdonképpen a Hierarchia annak érdekében, hogy enyhítse a sok problémát és nehézséget, melyek félelemmel töltik el őket, és azt az érzést közvetítik számukra, hogy a napjainkban megnövekedett feszültségre nincsenek felkészülve.

Valójában azonban éppen erre készítik fel a világot. Az emberek a nagy feszültségek és változások korában a problémákat csak a maguk – természetüknél fogva korlátolt – szemszögéből ítélik meg, ami a társadalom valódi állapotát illeti. Azt képzelik, hogy a jövő szempontjából minden ilyen eseménynek ugyanaz a hatása és a jelentősége, miközben az a látásmód, ami az igazságnak felel meg – de amellyel csak a Mesterek rendelkeznek – egészen más. A Mesterek úgy tekintenek az eseményekre, mintha azok egy kétdimenziós területen, és csak potenciálisan játszódnának le. Ők tudják, hogy ezek közül néhány megfog nyilvánulni, és a világban változásokat okozni, miközben a többi, minden különösebb következmény nélkül elmúlik. Az emberiség a behatárolt látásmódja miatt úgy véli, hogy minden ilyen esemény jelentőséggel bír a jövőjére vonatkozóan, de biztosan nem ez a helyzet. A Mesterek szemszögéből nézve az emberiség még soha sem volt ennyire felkészült az új világra, mely a jövőt hozza el nekünk. A hajlandóság ideje, hogy síkra szálljunk a közjó érdekében, még sosem volt annyira közel, mint ma.

Mikor Krisztus azt mondta, hogy vissza fog térni (mégpedig akkor, amikor nem is várjuk), arról is beszélt, hogy nem szelíd szavakkal fog fellépni fel egy hamis béke érdekében, hanem karddal fog jönni, a különbségtétel kardjával, mely elválasztja az apát a fiútól, a testvért a testvértől. Tehát amit ma megfigyelhetünk, az a különbségtétel kardjának a hatása. Maitreya szeretet-energiája mindenkit ösztönöz: azt is, aki szeret, és az igazságosság és osztozás érdekében lép fel, és azt is, aki kirekesztést, megosztottságot és kapzsiságot hoz létre a világban. Mert azáltal, hogy az ellentétek, melyeket a különbségtétel kardja teremt, egyértelművé válnak, az emberek valódi döntést hozhatnak majd a jövőjükkel kapcsolatban – minden ember jövőjével kapcsolatban – legyenek azok szegények és éhezők, vagy pénzemberek és a világ békéjének szétrombolói. Mindannyiunknak választanunk kell, hogy az ellentét melyik oldalán találjuk meg az igazságunkat."

A Mester a bölcsesség mesterei hierarchiájának egy idősebb tagja. Neve bizonyos okok miatt még nem hozható nyilvánosságra, csak annyi, hogy ezoterikus körökben valószínűleg jól ismert. Benjamin Creme állandó telepatikus kapcsolatban áll vele, és a Mester cikkeit diktálás útján kapja meg.

 

2014. január/február
2014. március
2014. április
2014. május
2014. június
2014. július/augusztus
2014. szeptember
2014. október
2014. november
2014. december
A Share International nyomtatott vagy elektronikus formában megjelentetett,
valamint honlapján található tartalmainak újraközléséhez kifejezett írásbeli engedély szükséges.
Az erre vonatkozó kéréseket általában nem szoktuk visszautasítani.
Kérjük, forrásként tüntessék fel: © Share International

További információ: info@share-international.hu (+36) 20 / 511-3681

keywords: Krisztus, Jézus, Mester, Share International , Megosztás, Maitreya, Buddha, Messiás, Imam Mahdi, Kuthumi, Koot Hoomi, Morya, Blavatsky, Bailey, Benjamin Creme, Spiritualitás, Szeretet, Ezoterikus, Új korszak