KEZDŐLAP

SHARE - INTERNATIONAL

VILÁGTANÍTÓ

KÉZLENYOMAT - MAITREYA

A MESTER SZAVAI

AZ IDŐK JELEI

TRANSZMISSZIÓS MEDITÁCIÓ

A NAGY FELHÍVÁS

KÖNYVEK 

ELŐADÁSOK

LINKEK

MEGJELENÉS-MEGRENDELÉS


 

A Mester szavai

 

Az új civilizáció

Kivonat a SHARE International magazin 2014. májusi számából
A Mestertől — Benjamin Creme által
1982. augusztus

Mivel ez a cikk Benjamin Creme mesterétől 1982-ből különösen időszerünek tűnik és az e havi idézetgyűjtemény a „Vízöntő korszak“ témájához passzol, így a Mester beleegyezésével elhatároztuk, hogy ismételten megjelentetjük.


"Az eljövendő korok kezdetén sokan alig tudják majd elképzelni, hogy milyen civilizáció és kultúra fogja a következő évszázadokat kitüntetni. A legtöbb erre vonatkozó vélekedés csak tisztán materiális elképzeléseken alapul, és alig néhányan veszik a fáradtságot, az élet szellemi jelentőségét, és annak az emberiség általi keresését, megfogalmazni. De próbáljuk meg elképzelni magunkat a jövőben egy új civilizáció és kultúra lehetőségei között. Mert hamar megtörténhetnek az új társadalmi rendre vonatkozó első lépések. Kezdetben a változások ugyan még csak lassan történnek, de hamarosan dinamikát fognak nyerni, ami végül majd mindent átalakít. És ha kérdezzük, hogy a mai kultúrának melyik elemei fognak megújulni, akkor az új idők legfontosabb fáradozása, az igazi emberi kapcsolatok létesítése lesz, a jó szándék kimutatása.

Az individualitás fontossága kisebbedni fog, a közösség céljai érdekében, és az emberiség kreatív ereje új formákat fog alkotni, amelyek Isten tervének jobban megfelelnek. Az eljövendő kor jellemzője lesz az a vágy is, hogy többet tudjunk meg Isten lényegéről, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki az istenihez. Ez ma még inkább mellékes téma, a jövőben viszont a legsürgetőbb célként vésődik majd be milliók életébe. Ezzel az Istenhez való új közeledéssel egy új tisztelet is keletkezik az élet minden megjelenési formája felé, ami az embert a neki alárendelt fajokkal is jobban összhangba fogja hozni. Az új felelősségérzet az alacsonyabb rendű élettel szemben az evolúciót gyorsítja és ezáltal az isteni tervet szolgálja.

Egy új természettudományos megközelítése a valóságnak – melyben élünk – egészen újfajta megértéshez fogja hozzásegíteni az emberiséget. Az új tudomány majd felmutatja, hogy minden egy nagy egész, amiben minden apróság egy felismerhető töredék, ami minden mással is kapcsolatban áll, és ezt a kapcsolatot a matematika meghatározott törvényei támasztják alá épp úgy, mint ahogy a töredékek mindegyike az egység potenciálját foglalja magában. Ez az új felismerés fogja megváltoztatni azt a képet is, hogy az ember a világtól, a földből származik és saját magát teremti meg. Igazolni fogja azt az igazságot, hogy isten és ember egyek. Az új természettudomány is az ember istenségét fogja bizonyítani és egy új világvallást fog bevezetni. Így lesz vége a vallás és a tudomány évszázados elkülönülésének és az emberiség szellemi fejlődése új impulzust kap.

Ilyen borzalmas éghajlati viszonyok között az ember rejtett természetfeletti erői egészen természetes módon bontakoznak majd ki, és hatalmas mentális képességeivel, még a teret és az időt is legyőzheti, sőt magát az univerzum energiáit is irányítani tudná. Hisz az emberi szellem kimeríthetetlen tartalékokkal rendelkezik. Így az egyre újabb felfedezések által fogja az emberiség csodálkozva felismerni a láthatatlan világ dicsőségét, és tudatára ébredni az isteni teremtés végtelenségének.

Mindez vár az emberiségre a közeledő Vízöntő-kor tapasztalatai által. Az élet vize, a Vízöntő korszak energiái, ami Krisztuson keresztül áramlik, fogja a szunnyadó istentudatot felébreszteni, és a minden emberben lévő istenséget tudatosítani. Krisztus és a szellemi testvériség bölcs útmutatása alapján végül mindenki fel fogja fedni isteni természetét – ami vele született joga – ha csak fel is ismerné azt.

Lépésről lépésre sikerül majd az elkövetkező évszázadok emberének egy olyan civilizáció felépítése, amelyben az ő istensége az alkotásai által testesül meg; egy kultúrát épit fel, amelyben a teremtés szépsége kibontakozhat, és az isteni idea az ő teljes pompájában visszatükröződhet. Így fogja az ember fokozatosan az igazi helyét az isteni terv valóraváltásában megtalálni. Így fogja a Vizöntő-kor embere – Krisztustól inspirálva – a ma még félelemtől, dogmától és gyűlölettől szétszakított világot egy olyan élettérré változtatni, amelyben a szeretet törvénye kormányoz, minden ember testvér lesz és mindenre, ami isteni, vigyáz, mert az uralja az életet. Így fognak valóra válni az emberiség álmai az ő saját isteni mivoltja által, és a teremtő ereje valósággá válik, a rendeltetése beteljesül."

A Mester a bölcsesség mesterei hierarchiájának egy idősebb tagja. Neve bizonyos okok miatt még nem hozható nyilvánosságra, csak annyi, hogy ezoterikus körökben valószínűleg jól ismert. Benjamin Creme állandó telepatikus kapcsolatban áll vele, és a Mester cikkeit diktálás útján kapja meg.

 

2014. január/február
2014. március
2014. április
2014. május
2014. június
2014. július/augusztus
2014. szeptember
2014. október
2014. november
2014. december
A Share International nyomtatott vagy elektronikus formában megjelentetett,
valamint honlapján található tartalmainak újraközléséhez kifejezett írásbeli engedély szükséges.
Az erre vonatkozó kéréseket általában nem szoktuk visszautasítani.
Kérjük, forrásként tüntessék fel: © Share International

További információ: info@share-international.hu (+36) 20 / 511-3681

keywords: Krisztus, Jézus, Mester, Share International , Megosztás, Maitreya, Buddha, Messiás, Imam Mahdi, Kuthumi, Koot Hoomi, Morya, Blavatsky, Bailey, Benjamin Creme, Spiritualitás, Szeretet, Ezoterikus, Új korszak